UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

ÎNSCRIERE ONLINE

la concursul de admitere la studii universitare de licență - sesiunea septembrie 2017


Înscriere online

Alegeți facultatea la care doriți să fie prima opțiune:

Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Facultatea de Automatică și Calculatoare Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
Facultatea de Construcții și Instalații Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Facultatea de Mecanică
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial
Browser-e web recomandate: Mozilla Firefox* (v. 54) sau Chrome