UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

ÎNSCRIERE ONLINE

la concursul de admitere la studii universitare de licență - sesiunea septembrie 2017


Contact

Dacă întâmpinați dificultăți în completarea formularului online de înscriere, puteți trimite email la adresa [trebuie activat JavaScript-ul pentru a putea vedea adresa de mail]. Vă rugăm să includeți în email o descriere cât mai detailată a problemei întâmpinate și a pașilor care au condus la apariția problemei respective. Ar fi de ajutor și includerea unei capturi ecran.

În cazul în care aveți nelămuriri legate de procedura de admitere, vă rugăm să vă adresați comisiei de admitere a facultății care reprezintă prima dumneavoastră opțiune.