UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

REZULTATELE

concursului de admitere la studii universitare de licență - sesiunea iulie 2017


Rezultatele admiterii pentru candidații înscriși în întreaga universitate


';