UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

REZULTATELE

concursului de admitere la studii universitare de licență - sesiunea iulie 2017


Rezultatele admiterii la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial