UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI

REZULTATELE

concursului de admitere la studii universitare de licență - sesiunea iulie 2017


Rezultatele admiterii


Rezultatele admiterii pentru candidații înscriși în întreaga universitate


Alegeți facultatea pentru a vedea rezultatele admiterii:

Facultatea de Arhitectură "G.M. Cantacuzino" Facultatea de Automatică și Calculatoare Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului
Facultatea de Construcții și Instalații Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului Facultatea de Mecanică
Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial